Helene Reuterwall


Helene Reuterwall är Ombudsman på Iktyosföreningen där hon arbetar heltid på kansliet. Föreningens kansli ligger i Sundbyberg och föreningen arbetar med att man kan ställa frågor kring iktyos, diskutera gemensam problematik kring de olika iktyosformerna och dela med sig av tips och idéer kring behandling och lindring av symtomen.