Mollusker

Mollusker är en virusorsakad hudinfektion av viruset poxvirus. Det ger hudfärgade eller rosa knottror på huden, 2-5 millimeter stora, och något upphöjda.


mollusker

Mollusker är inte farligt och behöver oftast ingen behandling då de försvinner av sig själv.

Vanligt med mollusker hos barn

Det är vanligt att barn har mollusker. De sitter oftast på magen men kan också finnas utspridda på kroppen.

Detta är inte farligt och du behöver inte vidta några speciella åtgärder. När sedan knottrorna har läkt är barnet immun mot viruset.

Mollusker smittar via hudkontakt

Mollusker smittar via nära kroppskontakt. Men eftersom mollusker är helt ofarliga så behöver du inte göra något för att undvika smitta. Efter att knottrorna läkt är du immun.

På förskola

Inte några speciella förhållningsregler för att undvika smitta.

Behandla och ta bort mollusker

Eftersom det inte är farligt att ha mollusker och eftersom de dessutom försvinner av sig själv så behövs ingen behandling. Utan snarare tålamod. Ibland kan det ta några månader men också upp till något/några år.

Det går dock att ta bort mollusker, men detta ger en risk för ärrbildning. Därför undviker man detta om mollusker inte sitter på ett väldigt olämpligt ställe.

Gå då till en läkarmottagning för hjälp. Mollusker kan tas bort genom att skrapa bort dem, frysa dem, bränna dem eller utsätta dem för kemikalier.

Om mollusker kliar

Mollusker kan ibland klia. Ofta beror detta på underliggande eksem som gjort huden extra känslig. Detta är vanligt hos barn som har atopiskt eksem.

Om molluskerna kliar är det viktigt att inte klia tillbaka för att minska risken för infektion. Om barnet kliar ska du försöka hålla barnets naglar korta och rena.

Mollusker hos vuxna smittas ofta sexuellt

Du som inte haft mollusker som barn kan drabbas i vuxen ålder. Vanligtvis rör det sig då om mollusker runt könsorganet, nedre delen av magen, ljumskarna, övre låren eller skinkorna.

Molluskerna har då smittats via sexuellt umgänge, men det räknas inte som en sexuellt överförbar sjukdom och omfattas inte heller av smittskyddslagen.